Whatsapp Chat

Rappa

Robby Parabirsing (1954) meer bekend als Rappa, is van huis uit Neerlandicus, maar houdt zich nu bezig met het begeleiden 

van aankomende schrijvers en dichters en het uitgeven van literatuur in kleine oplagen.Thuis heeft hij een bibliotheek waar jongeren al jaar en dag hun boeken voor de literatuurlijst of voor ontspanning kunnen lenen. Rappa is ook een voordrachtskunstenaar (wekelijks in het tv-programma Panarama) en schrijver van columns (in het maandblad Parbode en op Starnieuws met Poltieke Borrelpraat). Ook is hij editor van literaire en niet-literaire teksten.

Curriculum Vitae (CV) Rappa
Naam: PARABIRSING Voornamen: Robby Jonathan Geb. datum/ -plaats: 13-08-’54 te Paramaribo
Geloof: E.B.G. Burg. staat: gehuwd, 3 kinderen
Opleiding: zesjarig Surinaams Lyceum (1973), Pedagogisch Getuigschrift I.O.L.(1974), LO Nederlands (I.O.L. 1974)
MO-A Nederlands (I.O.L. 1977), MO-B Nederlands (I.O.L. 1993)
Werkervaring onderwijs:
= 1975 -1988 : leraar VWO part time/full time (Vrije Atheneum);
= 1977 -1994 : part time leerkracht Middelbare Handels Avondschool/ Avond Hoofdakte Paramaribo/ Avond Hoofdakte Nw-Nickerie / V.O.S. Scholengemeenschap Nw-Nickerie/ Algemene Middelbare School (AMS);
= 1984 -1992 : lid opstellingscommissie eindexamen Nederlands VWO/HAVO;
= 1998 - 2009 : full time leerkracht op de AMS. Van 2009-2011: parttime docent op de AMS
= 2000 – 2003/ en van 2007-2011: part time docent op het Nederlands Lyceum.
= aug/sept 2009 en 2010: docent Nederlands op de cursus Journalistiek van het Dagblad TIMES.
Overige werkervaring:
= 1979 -1985 : part time redacteur De Zondagkrant /stafmedewerker drukkerij-uitgeverij Alberga/ publicist De Vrije Stem/De Ware Tijd/ De West, in welke hoedanigheid hij vele artikelen over de Surinaamse taalsituatie, de meertaligheid en ons onderwijs en vernieuwingen binnen ons onderwijsgebeuren heeft gepubliceerd;
=in 2004 een half jaar wekelijks columnist in het dagblad TIMES. Vanaf 2006: columnist in maandblad Parbode.
= Vanaf 1979 : auteur van short stories, novellen en romans onder het pseudoniem Rappa; tussen 2002 en 2009 verzorger van de wekelijkse zondagmiddagrubriek ‘Het Nieuws nader bekeken’ via radio Apintie, vanaf eind 2009 columnist in het tv-programma Panorama en vanaf juli 2010 columnist met de rubriek Politieke Borrelpraat bij Starnieuws.
= 1989 -1995 : Secretaris van de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen;
= vanaf 1995 : Beheerder van Rappa’s Bibliotheek (thuisbibliotheek) en van Editing consultancy/Uitgeverij RALICON (RAppa’s LIteratuur CONsultancy).
= van juni 2004 - 2006: penningmeester van de Schrijversgroep ’77, tot 2008: secretaris en daarna commissaris binnen het bestuur.
Literaire publicaties:
Rappa debuteerde in 1980 met de verhalenbundel Friktie Tories, een verzameling van humoristische en maatschappij-kritische vertellingen. In 1981 verscheen Opa Djannie en andere verhalen, gevolgd door de roman De vlek uit het verleden
(1982), de bundel kinderverhalen Silvy en Hexa en andere verhalen (1983) en de erotische novelle Fromoe Archie in 1984; alle uitgegeven in samenwerking met Drukkerij-Uitgeverij Alberga. In 1984 werd De vlek uit het verleden door de transculturele uitgeverij Masusa in Nederland uitgegeven. In 1995 verscheen bij uitgeverij Raphaël de novelle De Tapoe, en in samenwerking met Publishing Services Suriname en Sjama Ramphal werd in 1998 het kinderverhaal Verdwaald in het bos gepubliceerd. In 1999 verscheen de verhalenbundel Nieuwe Friktie Tories bij uitgeverij Ralicon. In 2001 verscheen in opdracht van de Lions Club Paramaribo North de novelle Een bloedige les in het kader van de anti-drugcampagne van deze club. In 2003 werd Een bloedige les door uitgeverij RALICON heruitgegeven. In augustus 2003 werd in verband met Carifesta in Suriname de bundel As a friend and other short stories uitgebracht.
Sinds de publicatie van Friktie Tories heeft Rappa zich een vaste plaats verworven in de Surinaamse literatuur. Zijn vlotte, vaak humoristische schrijfstijl, zijn erotische beschrijvingen alsook zijn soms ongezouten kritiek op politieke en maatschappelijke wantoestanden spreken een breed lezerspubliek aan. Bepaalde buitenlandse (Nederlandse) critici zien hierin een reden om zijn verhalen als ‘populistisch’ en ‘neigend naar oppervlakkigheid’ af te doen.
Hij heeft ook ettelijke malen opgetreden tijdens literaire festijnen als voordrachtskunstenaar of ceremoniemeester. In 1997 vertegenwoordigde hij samen met Gerrit Baron Suriname op het Western Literary Perpectives-seminar, dat van 13 tot en met 17 juni in Washington DC werd gehouden. In november 1998 was hij deel van de Surinaamse delegatie (waarin o.a. Alphons Levens en Monique Pool) die Suriname vertegenwoordigde op het Pro Livre festival in La Guiane (Frans-Guyana) met optredens in Saint Laurent en Cayenne. In nov. 2002 nam hij deel aan het Literair festival Het woud der verwachting dat in Suriname werd gehouden, waarbij hij tevens voor de Stichting Schrijven een schrijftraining in Nickerie hield. In maart 2003 hield hij op uitnodiging van Stichting Schrijven (Nederland) en de Vereniging Ons Suriname een schrijftraining en voordracht in Amsterdam als onderdeel van de afsluiting van de Nationale Boekenweek. In 2004 nam hij deel aan en hielp hij mee aan het internationale literaire festival 1001 identiteiten, dat van 1 tm 7 maart werd gehouden. Van 18 tm 22 jan 2006 nam hij als vertegenwoordiger van Suriname deel aan het Internationale Winternachtenfestival, alwaar hij deelnam aan een schrijversconferentie, aan een taaldiscussie over de positie van het Nederlands en de lokale talen in Suriname en de Antillen en aan een schrijversgesprek met voordracht uit eigen werk. In mei 2006 publiceerde hij een artikel over het Surinaams-Nederlands in Nederlands buitengaans; een taalreünie i.v.m. het symposium van de Sichting Koninklijk Paleis Amsterdam. Van 3 tm 13 maart 2006 nam hij deel aan het Internationaal Literatuurfestival Werelden in Ontmoeting dat door de Schrijversgroep ’77 en de organisatie Winternachten werd georganiseerd. Zijn verhaal To save or not to save behaalde de tweede prijs tijdens het op dit festival georganiseerd schrijffestijn voor gevestigde schrijvers. In 2007 deed hij van 1-9 augustus in Paramaribo mee aan het internationaal literatuurfestival Diversity is Power met Zuidafrikaanse schrijvers. In oktober 2008 was hij deel van de delegatie die naar Zuid-Afrika afreisde om ons land te vertegenwoordigen bij het tegenbezoek van het literatuurfestival Diversity is Power. Van 6 tot 9 november 2008 deed hij mee aan het literaire festival ‘Satire en Spot – Spiegels en Lachspiegels’, georganiseerd door de stichting Literatuur Festival Suriname en de stichting Winternachten, gehouden in de zaal van Prakwaki te Paramaribo. In november/december 2008 organiseerde hij samen met stichting Cosmopolis een schrijfwedstrijd onder Surinaamse jongeren onder de naam ‘Rappa’s Schrijfwedstrijd’, waaraan meer dan vijftig jongeren deelnamen. In september 2009 deed hij als vertegenwoordiger uit Suriname mee aan de Tweede Caraibische Letterendag met de ‘Cairo neti’ in de Centrale Bibliotheek van Amsterdam op uitnodiging van de Werkgroep Caraibische Letteren. Van 1 tm 5 november 2010 deed hij mee aan de door de Schrijversgroep ’77 georganiseerde literatuur conferentie en festival onder de naam:”Wan tru puwema na wan skreki sani”, waaraan schrijvers en dichters uit Suriname, Curaçao, Bonaire, Aruba, Nederland, Vlaanderen en Zuid-
Afrika deelnamen. Als blijk van waardering voor zijn veelzijdige bijdrage werd hij op 24 november 2010 onderscheiden als officier in de Orde van de Gele Ster.
In 2012 was hij voor de Schrijversgroep ’77 de vertegenwoordiger/trekkervan de organisatie van de elfde editie van de grootste jonge-talenten schrijfwedstrijd voor het Nederlandse taalgebied, Write now! die voor het eerst ook in Paramaribo werd gehouden.
Editing Consultancy
Naast eigen produkties stelt Rappa al jaren zijn kennis en schrijfervaring ter beschikking van derden; zo heeft hij vele manuscripten op professionele wijze bewerkt en begeleid. Vanaf de presentatie op de Jaarbeurs 1999 zijn een aantal van deze manuscripten onder de uitgeversnaam RALICON op de markt gebracht, zoals de historische roman Ter dood veroordeeld van John de Bye, Krishna tegen koning Kamsa van J. Nandoe, een moderne navertelling van een verhaalgedeelte uit de Mahabarat; Het Gouden Lepeltje van Shama, een spannend jeugdverhaal, en Oompie sem kleuters van Orlando. In 2001 volgde de magistrale liefdesroman Rachna. In september 2001 werd Ter dood veroordeeld door uitgeverij Conserve in Nederland op de markt gebracht. In nov. 2002 verscheen August, een bonoeman, de beleving van Winti van Julien Zaalman. In oktober 2003 verscheen Mijn Levensverhaal, een autobiografie van Edmund Vriesde. In oktober 2004 verscheen de bundel jeugdverhalen van Indanka Het paradijs en andere verhalen. In maart 2005 verscheen het tweede boek van Julien Zaalman, Gily en Lise, het geloof en de beleving in Winti, 760 blz. dik, en in april 2005 Tigri, erfenis van een verraad van Alwin Grant over de val van Post Tigri. In mei verscheen Holland heeft ook takroe sani en andere verhalen van John Wladimir Elskamp, gevolgd door Out of the Island, een SF-roman van Desmond Kerk, geheel in het Engels met illustraties van de auteur, de gedichtenbundel Pompoe Kampoe van Sisa Mai in oktober 2005 en Kerst met de dieren in het Zanderijbos van Surinames jongste schrijfster Cyiza Wills dat op het kinderboekenfestival in maart 2006 werd gepresnteerd. In 2006 verscheen Holland maakt mensen gek van John Elskamp en de roman Bloedverwant van Martin R. Panday. In 2007 verscheen Vreemde dingen uit Mariënburg van Ronald Haselhoef en de derde verhalenbundel van John Elskamp getiteld Roodborstje. In 2008 verscheen Minnewake en andere verhalen van Rihana Jamaludin, Rapids of the Suriname river en Talking with the Saamaka people van Buanda Monograph. In 2009 verscheen de tweede gedichtenbundel van Sisa Mai Wij reden naar het verleden met illustraties in kleur. In november 2010 verscheen 41 spontane reacties op het gedicht Domburg. In 2011 publiceerde hij Uitspraken waarin hij een aantal typische uitspraken van Surinamers verzamelde, alsook Talented, een jongerennovelle geheel in het Engels van Raniër Karioredjo en in 2012 de heruitgave van Dromenuitleg van Egmond Codfried.
Deze hoge productie (meer dan 4000 blz. verdeeld over dertig titels aan nieuw en heruitgegeven werk in twaalf jaren tijd) maakt RALICON tot de grootste uitgeverij van kleine oplagen in Suriname.
Verder is Rappa al jaren corrector/editor van afstudeerscripties van studenten van de Anton de Kom universiteit en het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Zijn thuisbiblioheek, (Rappa’s Literatuur Bibliotheek) is sinds de jaren negentig bekend bij vele studenten, die naar literaire werken en andere informatie voor hun eindexamenlijst Nederlands, Engels, Spaans of Geschiedenis zoeken. Daarnaast voorziet de Stripverhalenbibliotheek (de Stripbiep) vooral tijdens de schoolvakanties jong en oud in hun behoefte aan ontspanningslectuur.