Gedichten

  • Ons visitekaartje
Toen ik opeens het getal honderdenvijftig hoorde,
ben ik zelf niet meer gegaan;
gaan kijken hoeveel het er precies waren
in het centrum van onze hoofdstad.

‘k Was van plan geweest zondag te gaan,
te gaan tellen hoeveel het er precies waren
die er lagen en sliepen op de stoepen voor etalages
en soms gewoonweg midden op het trottoir.

‘k Was er zeker van: ik kom op het getal vijftig;
maar een organisatie die de zwervers zou verwennen,
zei op de radio, de avond tevoren:
wij hebben honderdenvijftig porties klaargemaakt.

                                                                             Alphons Levens,
                                                                                            23 april 2018.

 

E-books online verkrijgbaar